Back

Международтық корпоративті атмосферада тыным сәтті тәжірибе алыңыз!

Өзіңіз компанияның өзінің мәселелерін шешуді үйренігіз келе ме? Сіз иностанны студенттердің құрамында іске қосыларыңыз келе ме? Бұл барлығы үшін сыйлық мүлік беретін пікірлерден толтыруға ынталана маңызды боларызба? INDUSAC бағдарламасымен барлық бұларыңызды жасау мүмкін!

Не істеуге міндеттісіз?

1. Онлайн-платформаға тіркеліңіз.

2. Сіздің қызығушыларыңыздан шешуіңіз келетін мәселені табыңыз.

3. Бірігіпін сенімді іске қосу үшін минимум 3 адамның ұлттық ұйымын құрыңыз1*.

4. Сенімді жоюды ұсынып, өзіңіздің шешіміңізді негізгі ретінде түсіріңізді анықтауға арналған бірге сізге арналған хат жазыңыз.

5. Сіздің шешіміңізді компания таңдаса — 3000 евро бойынша жүзеге асырылатын мәселені шешіңіз.

6. Сізге тым қалады, басқа шешілу қажет болатын мәселені іздеп көріңіз**.

Егер сізде қосымша сұраулар болса, бағдарламаның веб-сайтын көріп, 2023 жылдың 21 наурызында өткеніні білімізге шақырыңыз.

Көмек көрсету үшін мағлұмат алу үшін мүддесімізге хабарласыңыз: Сабина Пазаурек, pazaurek.szabina@pbkik.hu

*: Мешіттің үлгісі: 3 жасаушының бірігінің көмекшіштерін, ЕС-ден 3 артық елдің студенттері мен зерттеушілерінен тұруы тиіс. Жасаушылардың көмекшіштерінің ең азы 2 елден (ер адам/әйел адам/анық емес) бір болуы керек. Гранттың сомасы құрамынан байланысты студенттерге тек 3000 евро беріледі, білім берушілерге берілмейді.

**: Бір студент тек 3 мәселеге максималды түрде өтініш бере алады, нәтижеде байқаса да біp.

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy