Back

«IEEE HS» студенттердің жобалары конкурсы

IEEE Венгрия секциясы (IEEE HS) көшбасшы білім беру орталықтары студенттеріне арналған «Студенттер Жобалары Конкурсын» жылдық тойландырады. Конкурста тек осы конкурс мерзімінде жарияланған, IEEE профиліне кіруге келеу жұмыстар мен диссертациялар қатыса алады. Олардың орналасқан периоды конкурс мерзімінде көрсетілген уақыт аралығында жарияланған болуы, IEEE-ның көмекші деңгейіне тиесілі, венгр жасауында не ағылшын тілдерінде жазылған жатты бакалавр/магистр/докторант студенттердің әрекетті студенттік статусымен болуы қажет.

Бір жатты жұмыс бойынша бірнеше авторлардың сауал жасаушы студенттердің саны екіге тұра алмайтында, соның ішінде болмаса да, членствоға қосылуы көздері жоқ. Келесілер дайындалмаса да, басқа жерде тіркеуге жасалған жұмыстар конкурс арасында исключенімдерге табылмайды. Бірнеше авторлардың бір жұмысы бойынша басылған жатты жұмыс, сауал жасаушы студент(тердің) аты жатты жұмысшыдан алдында болмаса, тек сауал жасаушы студент(тердің) аты жатты жұмысшыдан алдында болмаса, соавтор (лар) ымен бірге жіберіле алады, соавтор(лардың) студент статусы жоқ (мысалы, тақырыпты басқарушы).

Қабылданатын жұмыс:

• Илмек журналдарын мақалалары

• Илмек конференция материалдары

• ТДК тезістері

• Қарастырылған дайындалған жобалар (осы іс-шаралар міндетті оқу курсының бір бөлігі емеспен)

Дипломдық диссертация/жоба университеттік оқу жоспарының міндетті бөлігі болатын үшін тауыс берілмейді. Егер дипломдық жоба/жоба ТДК ісіне негізделген жасалса, онымен өйткені, тек ТДК тезісі жасалатын жатты жұмыс, ары қойылған барлық нәтижелерді өтінішке қоймаса да беру мүмкін.

IEEE HS шайқасының көшбасшысы тарапынан шағылданады деп айтылатын жүри сауалдарды қарастырады. Бұл рейтингке байланысты IEEE HS көшбасшысы жылдық марапаттарды анықтайды. Содан кейін, жалпы марапаттар да беріле алады. Әр кезде көп сауал табылса, жүри комитеті сауалдарды ретроспективті тұсауы мүмкін.

Марапаттарды анықтау үшін ағылшын тілінде жасалған сертификат жатты қарауы болары, оның арқасынан IEEE HS көшбасшысы мен марапат мен марапат жасаушысы тарапынан қол қойылған ағылшын тіліндегі формада болары. Марапаттарды басушы крупнейші IEEE HS ісіндегі бірінен береді. Жылдық марапаттарды бірінде береді. Бір жымыс жасаушының есептік статусын басқаруда болары бойынша бірінші қанша марапатты беру үшін шектелмегендіксіз.

Марапат: 1 орын: 45 000 форинт; 2 орын: 30 000 форинт; 3 орын: 20 000 форинт

Конкурста қатысуға тағайындалған іс-шаралар 2022 жылдың 1 желтоқсан күнінен 2023 жылдың 30 қарашасына дейін жарияланған болса, олардың көрсетілген көзге тұсыну мерзімінен кейін тексеріледі. Жарияланған іс-шаралар тек жарияланған күннен кейін өтініш етіле алады.

Конференция дайындалған мақаланың басылу күнінің келесіі күн болады. Журналдың немесе монографияның кейінгі өтінішсіз басылуы күнін өзгертуге жатпай бермейді және жаңартуын жасамайды. ТДК тезісінің басылу күні институттық ТДК конференциясының күні болады. Өтініш берілгенге байланысты ОТДК-да қатысуды өзгертуге жатпай бермейді және институттық ТДК жұмысымен салыстырмалы нәтижелерді ішкі іске алмайды.

Өтініштерді PDF форматында lamar@uni-obuda.hu электронды пошта мекенжайына жіберу қажет. Тағымды болмаған жұмыс ішінде беттері мен оформдауға талаптар көмеске түсіп кетпесіз, ол басылмайтын көзге түсіп кетпесіз орындалуы тиіс. Өтінішке соң 8 күннен ескі болмауы тиіс, себебі аптасы бойынша әрекет ететін жағдайда болады. Сертификатта өтініш ететін айда активті студент болатындығын растайтын мекенжай болады, жұмыс жасаушы студенттің (бакалавр/магистр/доктор философии) мектепте оқудың деңгейін көрсетуі тиіс.  Сертификатты тымсыз PDF файл ретінде қосу қажет. Тектиесілікті және қол қойылған сертификаттар немесе институттық имзалықтар қабылданады. Жоба мекенжайында болмауы тиіс. Тіркелгендік тапсырысқа өтініш беруші проектініні тиіс айтатын декларация жатты тіркелген жобаны талап етеді. Декларацияны тек тымсыз PDF файл ретінде қоса алады.

Өтініш беру уақыты: 2023 жылдың 5 қарашасы, орталық-шығыс уақыты бойынша 12:00.

Бекітілетін баға және хабарлама: 2024 жылдың 5 қаңтары.

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy