Back

Zsámbék-ke арналған Келесі Индустрия ғылыми және инновациялық парк

Рудольф Кальман атындағы Фонд, Обуда Университеті және Жамбек қаласының мәслихаты қосылып, киім қорғанысы, 5G / 6G, жалпы искусствен интеллект, медициналық технология, AR / VR, роботика саласындағы келесі технологияларды жасау мен эксперименттер үшін инновациялық орталық жасау үшін қосылды. Бұларды арқылы, елдің индустриясын және аймақта жұмыс істеуші компанияларды құрылатын технологияларды дамыту, Обуда Университетінің Венгрияда және шет елдердеғі технологияларды ауыстыру қатынасын көтеру.

Дүкендегі, қазір қандай да керемет индустриялық даму мүмкіндіктері бар болса да, болашақта Жамбек ауылдығының көмекшілігімен айналысқан салының маңызды артықшылығы, ол қол жетімді жерде, өз алдындағы басқармаларға жақын болуы.

Жобаның ұзақ мерзімді мақсаты – аймақты дамыту, оған қолдау көрсететін Жамбек қаласы, индустриялық дамуды және Обуда Университетінің ғылыми қызметі арқылы қоғамдық қатынасты дамыту.

Проект басшысы: Доктор György Eigner, Информатика факультетінің бағдарламалық деканының бастысы.

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy