Мини-Симпозиум 2024

Бұл симпозиумның мақсаты, бүкіл әлемнің еңбек салушысы, кітаптарына Обуда Университетінің "Құрметті Профессор"...

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy